SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

FSI và Hội Tin học TP.HCM phối hợp tổ chức hội thảo “Quản trị doanh nghiệp thông minh, việc cần làm khi doanh nghiệp trở lại hoạt động”

Thời gian tổ chức: 09:00 | 28/10/2021 | Lượt xem: 289

RECORDED VIDEO
Hình thức: Online
Nội dung chương trình

Diễn giả: 

  • Ông Cao Hoàng Anh: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
  • Ông Lâm Bảo Vương: Chuyên gia Kũ thuật, CÔng ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
  • Ông Lê Văn Trung: Giám đốc Giải phpas ẺP. Công ty TNHH BTM Global Cónulting Việt Nam
  • Ông Trần Anh Tuấn: CEO – The Pathfinder, Tư vấn – FT Cónulting (Singapore) & Connect New World.

Nhằm giúp doanh nghiệp (DN) chủ động và sẵn sàng trong trạng thái “bình thường mới”, vào ngày 28/10/2021, FSI phối hợp cùng Hội Tin học TP.HCM (HCA) tổ chức hội thảo “Quản trị doanh nghiệp thông minh, việc cần làm khi doanh nghiệp trở lại hoạt động” với nhiều kiến thức thiết thực, hữu ích cho DN. 

Hội thảo “Quản trị doanh nghiệp thông minh, việc cần làm khi doanh nghiệp trở lại hoạt động” do FSI và HCA tổ chức vào ngày 28/10/2021 sẽ tập trung chia sẻ các nội dung thiết yếu cho doanh nghiệp như:

  •  Ứng phó thời hậu COVID-19: Doanh nghiệp cần làm gì khi trở lại hoạt động?
  • Cần chuẩn bị những gì để quản trị và tối ưu hóa nguồn nhân lực khi trở lại trạng thái “bình thường mới”? 
  • Doanh nghiệp cần chuyển dịch mô hình kinh doanh và chi phí sau đại dịch ra sao?
  • Chiến lược và định hướng sẽ thay đổi ra sao để phục hồi doanh nghiệp?

Từ đó hội thảo sẽ giúp các doanh nghiệp có thể đưa ra những định hướng chuyển đổi số phù hợp để phục hồi và phát triển nhanh chóng trong trạng thái “bình thường mới”. 

Chương trình: 

9h: Video Clip giới thiệu các giải pháp công nghệ

9h 30: Giới thiệu chương trình 

9h35: Chuyển đổi mô hình Kinh Doanh Số để thích nghi thời kỳ bình thường mới 

9h55: WEONE công cụ hỗ trợ quản trị không gian số